Evalueringer af skolens praksis

På Den lille Skole prioriteres evalueringsindsatsen højt.

Evalueringstiltagene har vidt forskellige former og formål, men såvel evalueringen af det enkelte barns skolegang, evalueringen af forløb i klasser og hold, evalueringen skolens samlede undervisningstilbud, samt evalueringen af skolens udviklingsmål er i fokus.

Evaluering af det enkelte barns skolegang:

Elevernes arbejde evalueres løbende og kontinuerligt. Evalueringen kan have såvel mundtlig- og dialogbaseret form som skriftlig form. Forældrene orienteres ofte i kontakten med elevens lærere, og en struktureret feed-back gives minimum en gang årligt ved skole/hjemsamtalen. Eleverne deltager i skole/hjemsamtalerne fra 4.kl.
Fra og med 8. klasse gives der karakterer fra 7 trins skalaen.

Evalueringen af forløb i klasser og hold:

Hvert år skriver lærerne årsplaner med mål og indhold af samtlige undervisningsforløb på skolen. Årsplanerne er tilgængelige på skolens intrasystem og evalueringen af de enkelte forløb opdateres hvert år af lærerne inden skoleårets udgang.

Lærerne evaluerer desuden alle forløb, som adskiller sig fra grundskemaet (lejrskoler, billedtema-/sommerfestuger, teaterforløb, udflugter mv.). Evalueringen foregår på møder i klasseteams eller grundteams, samt på møder med involvering af alle skolens lærere.

Evaluering af skolens samlede undervisningstilbud samt af skolens fælles udviklingsmål:

Ledelsen beskriver årets gang og leverer, med udgangspunkt i skolens visioner og mål, en evaluering af skolens samlede undervisningstilbud og fælles udviklingsmål.
Det sker i ”Årsberetningen”, som fremlægges på generalforsamlingen, og som er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK