Antimobbestrategi

D. 28. marts 2017 vedtog Folketinget væsentlige ændringer i Undervisningsmiljøloven. Ændringerne betyder blandt andet, at det fremover er et krav, at alle skoler udarbejder en antimobbestrategi som gøres tilgængelig på skolens hjemmeside.

Med inspiration fra Red Barnets materiale, og med udgangspunkt i deres skabelon, har Den lille skole udarbejdet nærværende antimobbestrategi.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Overordnet er målet, at alle børn trives i skolen og oplever sig som en vigtig del af et fællesskab med andre.

På Den lille Skole er det en grundlæggende del af kulturen, at eleverne lærer at omgås hinanden respektfuldt og inkluderende, uanset de forskelligheder som alle børn har.

Skolegangen er præget af skolens 4 dannelsesperspektiver: det faglige, det egenansvarlige, det sociale og det samarbejdende

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK