Velkommen i Klubben…

Åbningstider på skoledage
12.30 – 16.30

Åbningstider på skolefridage
7.30 – 16.30 (sommerferie) Bemærk klubben lukket i hele juli måned!
8.30 – 15.30 (efterårsferien uge 42, vinterferien uge 7)

Klubbens telefon: 51 67 04 05

Når jeres barn starter på Den Lille Skole, vil en vigtig del af det nye liv foregå i vores fritidsordning, Klubben.

Da det først og fremmest er her, børnene har tid og plads til at lege, er en af vores vigtigste opgaver, at give dem så gode legebetingelser som muligt.

Det gør vi ved at sørge for, at de har mange forskellige steder og ting at lege med, ved at være imødekommende overfor børnenes forslag og ideer, og ved at være positive i vores omgangstone. Det betyder blandt andet, at vi forholder os spørgende og forklarende i problemløsning med børnene, og at vi hellere møder børnene med tillid og ansvar frem for forbud og regler.

Vi prøver at få tiden i Klubben til at være god og interessant, og ved udmærket, at det de fleste af børnene allerhelst vil, er at være sammen med vennerne og at kunne bestemme selv. Derfor er de fleste af vores aktiviteter og værksteder også noget de kan vælge fra eller til.

Det, at vi vægter børnenes leg og valgmuligheder højt, betyder dog ikke, at vi undlader at blande os i deres lege eller konflikter. En vigtig del af vores arbejde er netop at hjælpe børnene med at forstå samspillet mellem egne og andres ord og handlinger.

Klub/skole samarbejde

Den lille Skole lægger vægt på et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger. Pædagogerne har timer til at deltage i skoletiden, bl.a. i forbindelse med teaterforestillinger, emneforløb og sommerfesten.

Ud over de ekstra ressourcer, sikrer det et tættere samarbejde mellem de to personalegrupper. Dette understøttes af fælles personalemøder, forældremøder og arrangementer så som fernisering, fester og teaterforestillinger.

Personalet i klubben

Klubbens faste kerne er de 4 pædagoger der er tilknyttet hver sin klasse. Derudover har vi en ung vikar inde alle dage, samt børnehaveklasselederen en til to eftermiddage. Klubbens personale har som en del af skolen overenskomst med BUPL.

Klubbens lokaler

Klubben deler lokaler med skolen og det har selvfølgelig både fordele og ulemper. Vores dejlige sal, de mange lokaler og den store legeplads er i den sammenhæng store plusser.

Forældresamarbejdet

Da vi dagligt har kontakt med de fleste forældre når børnene hentes, er det lettere for os at få fortalt, hvad der sker og hvordan det går med børnene. Vi har som regel tid til at tage de snakke i garderoben men har I behov for mere, kan I altid aftale en samtale.
Den enkelte klasses kontaktpædagog deltager desuden på forældremøderne, og der er altid mulighed for at drøfte punkter som vedrører Klubben.

Pædagogisk målsætning

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK