Støtteundervisning på Den lille Skole

En inkluderende hverdag

På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter de præsenteres for i undervisningen.

Alle elever skal udfordres i forhold til evner og behov, således at de udvikler funktionelle færdigheder, dvs. færdigheder, som anvendes i hverdagen, som forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet. Det skal ske i respekt for den enkelte og gruppen med udgangspunkt i en inkluderende hverdag.

Vores mål er, tidligt i elevernes skoleforløb, at identificere eventuelle vanskeligheder, således at vi i tide kan sætte ind med den rette støtte. Støtten tager udgangspunkt i værdierne nærhed og helhed. Støtten er fleksibel med udgangspunkt i elevens/gruppens behov. Støtten kan gives i klassen, på hold eller enkeltvis uden for klassen eller som ekstraundervisning uden for skoletiden.

Støtteundervisningen tildeles i perioder, som planlægges af skolens støtteteam på månedlige møder. Vi har ikke ubegrænsede midler til støtteundervisningen, men vi fordeler ressourcerne til størst mulig gavn for de elever, der har behov.

For at udnytte ressourcerne optimalt, har støtteundervisningen prioritet over anden undervisning, men lægges naturligvis så det er mest hensigtsmæssigt for eleven.  Det betyder, at eleven kan blive nødt til at gå fra den almindelige undervisning, hvilket klassens lærere naturligvis tager hensyn til.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK