Undervisning i udskolingen

Overbygningen

Skolen indviede i 2007, sit udskolingshus for 7., 8. og 9. klasse. Indtil august 2007 gik skolen kun til og med 7.klasse, men i 2006 købte skolen naboejendommen – en tidligere metodistkirke – og byggede den om med nye og tidsvarende lokaler og faciliteter.

Overbygningen har som formål:

 • At fastholde og udvikle et højt fagligt niveau.
 • At skabe et attraktivt ungdomsmiljø og opbygge en særlig kultur omkring udskolingen.
 • At udvikle en aktiv og afvekslende skolegang for de unge, som i høj grad fokuserer på elevernes selvstændige og bevidste valg.
 • At skabe et større socialt miljø, hvor de unge har mulighed for at socialisere på tværs af årgangene og få et netværk såvel i egen stamklasse som i de andre klasser i udskolingen.
 • At styrke elevernes selvværd og skoleglæde via fokus på styrkesider og interesser.

I overbygningen bliver eleverne dygtigere til de traditionelle skolefag, og de aflægger selvfølgelig folkeskolens afgangsprøve efter 9 klasse. Men de skal også arbejde videre med innovation, kreativitet og samarbejde, bl.a. ved, at de vælger et af de fire liniefag .

Som en del af liniefagene skal de i løbende kontakt med omverdenen. Det kan være i praktikker, ved at spille koncerter, lave udstillinger, følge forskningsprojekter, deltage i festivaler m.m.

At gå i Den lille Skoles overbygning kræver medleven og engagement. Eleverne har stor medindflydelse på deres projekter og undervisning, og de skal også deltage i forskellige forløb med de mindre elever og resten af skolen ved mandagsmorgensang, fællestimer, motionsdage, karneval og sommerfest.

Fagrækken i overbygningen består af grundfagene dansk, matematik, engelsk, tysk, og naturfag.

Der ud over består fagrækken af samfundsfag, historie, geografi, samt af linjefag og ”humaiora”.

Linjefagene og ”humiora”, definerer i grove træk skoleårets inddeling i perioder. Således er der planlagt 18 uger med humaniora og 18 uger med linjefag (de resterende uger er lejrskole, festival og musicaluger).

Humaniora:

I løbet af skoleåret har vi særlige humanioraforløb, hvor undervisningen i dansk, historie, samfundsfag og linjefag lægges sammen og skaber mulighed for fordybelse i et givent emne eller tema. Ideen med humaniora er, at arbejde med et givent emne fra en samfundsfaglig, en historisk og en danskfaglig side. I hvert humanioraforløb der, alt efter temaets størrelse og indhold, forløber hen over flere uger, planlægges indholdet så det indeholder en række fordybelsesområder i samfundsfag og historie så vi er klar, såfremt faget udtrækkes til eksamen. Hvert humanioraforløb rummer desuden fordybelsesområder for danskfaget. Der vil være 18 humaniorauger på et år og vi vil berøre ca. 7 temaer på et skoleår. Da prøvepensum omfatter både 8. 9. skoleår vil vi ende op med ca. 14 fordybelsesområder i dansk til b – prøven og med 14 fordybelsesområder til en eventuel historie- eller samfundsfagseksamen.
Målet med humanioraforløbene er, at skabe en mere inspirerende og sammenhængende undervisning, som giver en større ”overførbarhed” i forhold til elevernes virkelighed, samt gennem en tværfaglig og varieret undervisning, at holde fast i elevernes nysgerrighed og lyst til at lære. Se et eksempel på et humanioreforløb her på hjemmesiden under “Glimt fra skolen”: ”Ondskab”, et humanioraforløb

Linjefag:

Alle elever i udskolingen vælger et linjefag. Linjefagsholdene er sammensat på tværs af årgangene, og undervisningen foregår primært på hele linjedage (onsdage), hvor eleverne ikke har andre fag.

Eleverne får på linjeholdene mulighed for, at kunne fordybe sig i spændende forløb, og blive virkeligt dygtige, indenfor et område som de har særlig interesse for.

Ud over det almindelige klassefællesskab i deres klasse og det ”store fællesskab” i hele udskolingen får de, på linjeholdet, mulighed for at være sammen med andre unge, som de har et interessefællesskab med.

Linjefagene har et højt fagligt niveau indenfor deres særlige faglighed, og de varetages af lærere med særlig kompetence og interesse indenfor netop deres eget linjefag. Linjefagene indeholder klare kompetence- og kvalifikationsmål, men de er ikke prøvefag!
Vi friholder meget bevidst linjefagene fri fra at være prøvefag.
I de unge menneskers liv, måles de konstant – det gælder såvel i uddannelsessystemets formelle præstationsmålinger, som i deres fritids mere uformelle målinger via blandt andet sociale medier. Vi mener, at unge mennesker har brug for et frirum fra præstationsmålinger, og det forsøger vi at skabe på linjefagene.
Linjefagene består af:

Musiklinjen

Musiklinjen er for dig, som elsker musik og som har lyst til at

lærer meget mere om – og med musikken.

Sammenspil er et bærende princip – både akustisk og elektrisk. Her vil vi ”rotere” på instrumenterne, men på linjen der vil blive mere tid til at spille på det samme instrument og udvikle sig end i der er i den almindelige musikundervisning.

Vi vil selvfølgelig prøve forskellige stilarter, men elevernes interesser vil gøre sig gældende. Vi vil også lave egne numre især i forbindelse med årets musical.

Sang: Vi udvider med sangøvelser og flerstemmig sang akustisk og elektrisk, men vi vil også synge fra fælles sangbog og bevare ”bål sang” traditionen..

Rytme: Vi vil fortsat spille slagtøjsmusik, men med viden om, hvilke genrer det er. Herunder vil vi have hørelære og lære de rytmiske nodetegn. Vi vil i denne forbindelse bruge Stomp.

Instrument spil: Der vil ikke være solo undervisning i et instrument, men gennem sammenspil, vil eleverne blive dygtigere på deres instrument og stadig prøve andre.

Klaveret er dog obligatorisk, så alle vil blive i stand til at tage alle akkorder på klaveret og kunne spille de væsentligste rytmer på klaveret.

Teori: Her vil vi lære musikbiblioteket at kende til brug for indhentning af noder mm. Internettet vil også blive brugt, da der ligger utrolig meget information til musikinteresserede. Vi vil lære kvintcirklen, noder og tablatur til hjælp til tilegnelsen af nye numre at kende og samtidig blive bedre til at aflytte musik.

Projektopgave: Projektopgaverne kan ligge indenfor faget musik i en samfundsfaglig eller historisk vinkel.

Ud af huset: Hvert år vil musiklinien spille til sommerfesten og på Lilleskolernes musikfestival. Vi vil hvert år også være ansvarlige for musikken til årets musical.

Undervisningen tilrettelægges af linjelæreren, og der vil ind imellem være gæstelærere.

Det er dog afgørende, at eleverne selv lærer at ”styre” musiklokalet selv, selv gå i gang og lære af hinanden. Derfor deler vi os også op i mindre enheder, for at lave bands, som kan selv.

På musiklinjens vegne Jørgen Hansen.

Humanlab

Med linjefaget ”HumanLab” vil vi tage udgangspunkt i en nysgerrighed omkring det at være menneske.

Et godt sted at starte med det, er at tage tilbage til antikken og de gamle grækere.
Her blev der formuleret fire kardinaldyder, som man mente var de vigtigste for at blive et godt og fuldendt menneske:

 • Selvbeherskelse
 • Mod
 • Retfærdighed

Vi vil gennem en udforskning af kardinaldyderne afprøve, hvad disse begreber står for; vi skal undersøge, hvordan de kommer til udtryk gennem leg, eksperimenter, madlavning, sport, samarbejde, individualitet og fællesskab.

Vi vil undervejs lægge op til øvelser og refleksioner, hvor vi sammen bliver klogere på, hvad disse kardinaldyder kan bidrage med i vores eget liv.

Humanlab vil primært altid have et udgangspunkt i en anderledes undervisningsform, hvor det fysiske og praktiske element vil være i fokus.

Film og drama

Kan du lide at optræde og synes du at drama og teater er sjovt og udfordrende?

Synes du, filmens verden er spændende og fantastisk og har du lyst til at digte og fortælle historier ved hjælp af film.

På Filmlinjen vil du komme til at prøve kræfter med at lave film fra den spæde start, hvor du får en god ide, til afslutningen, hvor du viser dit værk for andre.
Undervejs vil du stifte bekendtskab med bl.a manuskript, story board instruktion, filmteknik, lyd, lys settings og videoredigering.

Du vil få redskaber til at analysere film, kortfilm og dokumentarfilm, ved at blive undervist i filmvidenskab og teori, der også kan bruges i danskundervisningen.
På Dramalinjen vil du komme til at stifte bekendtskab med teatersport, monologer og dialoger. Du vil komme til at prøve grænser af og udfordre dig selv på en scene.
Du kommer til at arbejde med forskellige teknikker, improvisation, mimik og komik. Du lærer at stå på en scene og bruge din krop til at udtrykke dig med.

Kvalifikationsmål
Det meste af arbejdet kommer til at foregå i grupper, og derfor er det vigtigt, at du tager ansvar og er arbejdsom. Det er vigtigt at kunne overholde de aftaler man laver i gruppen og at man engagerer sig.

Du skal være indstillet på at arbejde både teoretisk og praktisk i forbindelse med filmproduktioner, drama og teater.

På Drama- og filmlinjen bliver du trænet i at fordybe dig i en opgave, holde fokus på detaljen, nå deadline og arbejde struktureret.

Hvert år viser vi vores film til sommerfesten og på lilleskolefestivalen.
Vi bruger også filmvirkemidler i årets musical. Vi skal i teateret og film x. Vi vil ud af huset så meget vi kan for at få inspiration til musicalen og til produktioner af egne film.

Kunst og design

 • Kan du lide at være kreativ?
 • Vil du gerne lære teknikker til at udtrykke dig kunstnerisk?
 • Kan du lide at arbejde med forskellige materialer?
 • Vil du gerne opleve kunst på egen krop?
 • Vil du have inspiration til egne kunstværker?

… Og er du frisk på at få fingerene i maling, tryksværte, ler og gips, så er kunstlinjen lige noget for dig.

Din personlige udvikling:

På kunstlinjen er det målet, at du udvikler din fantasi, træner din opmærksomhed på ting omkring dig og lærer dig at turde skabe kunst. Det kan være svært at få startet på et projekt, man rigtig gerne vil lave, fordi man jo gerne vil gøre det godt. Her lærer vi, at enhver indsats – bare den er helhjertet er god – man bliver hele tiden

dygtigere til det man vil – stol på dit værd – og du får der igennem træning og støtte til at gå i gang med dine kunstneriske projekter.

Faglige mål:

Du lærer hvorledes man anvender de forskellige materialer. Vi ser på kunst og lærer om kunstperioder, og hvorfor og hvordan kunstnerne har lavet de værker, de har skabt. Vi ser på deres teknikker, men alt sammen er med fokus på, at du selv skal skabe. Således at du lærer om og trænes i, hvorledes du selv kan udtrykke tanker, følelser og stemninger.

På linjen vil der eksempelvis blive arbejdet med:

 • Maleri i akryl, akvarel, tegning og skravering med kul, blyant og oliekridt, tryk, decoupage,
 • Arkitektoniske modeller
 • Skulptur arbejder
 • Udsmykning på skolens område

Skoleåret afsluttes med en udstilling til sommerfesten

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK