Tilskud til skolepengene

I Danmark betaler det offentlige ikke samme bidrag pr skoleelev i de frie grundskoler, som de gør i de offentlige skoler. I øjeblikket svarer den såkaldte ”koblingsprocent” til at vi får 76% af det en elev i folkeskolen koster.
Det betyder, at forældrene på de frie grundskoler skal betale penge for at vælge en anden skole end folkeskolen.

Det at betale penge for sine børns skolegang kan for nogle være en økonomisk udfordring.
Ud over den indflydelse som udgiften har på den enkelte families økonomi, har det også nogle mulige udfordringer for os som skole.
Det giver nemlig en potentiel skævvridning i den sociale sammensætning i elevgruppen, som vi på Den lille Skole slet ikke er tilhængere af.
Tvært imod ønsker vi, at Den lille Skole kan søges af alle uanset økonomisk formåen. Det har vi taget aktivt stilling til (se punkt 2 her under) – og heldigvis er elevgruppen også bredt sammensat i dag.

Hvis man har lidt svært ved at få økonomien til at hænge sammen, har man mulighed for at søge om tilskud til skolepengene.

På Den lille Skole er der to muligheder:

  1. Det er muligt at søge tilskud til skolepengene via den såkaldte ”Fripladsordning” som, på vegne af alle de frie grundskoler, varetages af Fordelingssekretariatet.
    Midlerne søges årligt 1.  september og man kan få hjælp til ansøgningen af skolens administration.
  2. Ud over de centrale midler fra Fordelingssekretariatet, har skolens bestyrelse afsat egne midler som yderligere tilskud til skolepengene.
    Skolens egne midler kan søges 1. juni.  Der er også en pulje til hjælp til akut opståede udfordringer, hvor man kan søge efter behov.
    Skolens egne midler søges via et ansøgningsskema og fordeles via en fordelingsnøgle som kan ses ved at trykke på linket og som også fremgår af opslagstavlen på forældreintra.
Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK