Bestyrelsen

Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de til enhver tid gældende love og regler for privatskoler. Den Lille Skoles bestyrelse består pt. af 8 medlemmer og 1 suppleant.

Formand: Kristian Thomas Grauengaard | kristian@gb-agency.dk

Næstformand: Sara Kordt Aurvig | sarakordtaurvig@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Jacob Bahn: jacobbahn@posteo.dk
Carina Dichmann: carinadichmann@gmail.com
Mikkel Windolf: mikkelwindolf@hotmail.com
Simon Tange Peylecke: simon.tange@gmail.com
Mai Schønemann Jensen: mai.schonemann@gmail.com
Louise Grønlund: louisegroenlund@hotmail.com

Suppleanter:

Leela Voight-Jalving: l.voigt.jalving@gmail.com
Henrik Fæster Nielsen: henrik.faester@gmail.com

Bestyrelsesreferater

Hvis du vil se referaterne fra bestyrelsesmøderne skal du have adgang til Den lille Skoles forældreintra.

Når du er kommet ind i den, skal du trykke i venstre side hvor der står Links – den skal du trykke på   – og her kan du vælge Skoleporten. Her er  står i venstre side Bestyrelsen, når du klikker på dokumenter kan du vælge bestyrelsesreferater, generalforsamlingsreferater og vedtægter.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK