Bestyrelsen

Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de til enhver tid gældende love og regler for privatskoler. Den Lille Skoles bestyrelse består pt. af 8 medlemmer og 1 suppleant.

Formand: Sara Kordt Aurvig | sarakordtaurvig@hotmail.com

Næstformand: Carina Dichmann: carinadichmann@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Kristian Thomas Grauengaard | kristian@gb-agency.dk
Mikkel Windolf: mikkelwindolf@hotmail.com
Simon Tange Peylecke: simon.tange@gmail.com
Mai Schønemann Jensen: mai.schonemann@gmail.com
Louise Grønlund: louisegroenlund@hotmail.com
Leela Voight-Jalving: l.voigt.jalving@gmail.com

Suppleanter:

Elisabeth Schiær Andreasen: schiaer@hotmail.com

Bestyrelsesreferater

Hvis du vil se referaterne fra bestyrelsesmøderne skal du have adgang til Den lille Skoles forældreintra.

Når du er kommet ind i den, skal du trykke i venstre side hvor der står Links – den skal du trykke på   – og her kan du vælge Skoleporten. Her er  står i venstre side Bestyrelsen, når du klikker på dokumenter kan du vælge bestyrelsesreferater, generalforsamlingsreferater og vedtægter.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK