Dannelsesperspektiver

Skolens 4 dannelsesperspektiver

Dannelsesperspektiver – perspektiver på dannelse.

På Den lille Skole bruger vi begrebet ”dannelsesperspektiver” om den måde vi ser og anskuer arbejdet med eleverne. For os handler det, i den her sammenhæng, mere om hvilke konkrete perspektiver vi som skole vil have i arbejdet med eleverne, end det handler om en filosofisk stillingtagen til begrebet dannelse.

Dannelsesperspektiverne er praktisk anvendelige i det pædagogiske arbejde og i samtalen imellem skolen, børnene og forældrene, da de afgrænser nogle konkrete elementer i elevernes udvikling, som vi ønsker at have fokus på:

1. Det faglige – at tilegne sig viden indenfor såvel de kunstneriske- som de almene fagområder.

2. Det sociale – at kunne skabe relationer og opnå en ligeværdig respekt for andre, herunder at omgås andre i leg, tage hånd om hinanden og kunne samarbejde med en mangfoldighed af forskellige mennesker.

3. Det egenansvarlige – at kunne ”placere sig selv i verden” og opnå selvstændig integritet. At have styr på sin tid og sine ting og at være aktivt deltagende i det sociale liv og i undervisningens forskellige former.

4. Det kritiske – at være kritisk begejstret (konstruktiv kritisk), opnå tro på egne evner, turde stille spørgsmål og tage kritisk stilling til det man møder.

Disse fire perspektiver danner basis for lærernes og pædagogernes arbejde med børnene og for samarbejde og kommunikation med forældrene omkring børnenes udvikling.

Dannelsesperspektiverne er centrale i planlægningen af undervisningen.

.st0{opacity:1.000000e-02;fill:#A24116;} .st2{fill:#ffffff;} .st3{opacity:0;fill:#A24116;} .st4{fill:#00355C;} .st5{fill:#E74E0F;}
Dannelsesperspektiver
Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK