Dannelsesperspektiver

Skolens 4 dannelsesperspektiver

For at fastholde skolens grundlæggende værdier, har skolen valgt 4 ligeværdige dannelsesperspektiver, der skal sikre en bred og helhedsorienteret tilgang til børnenes læring og dannelse:

1. Det faglige – at være aktivt lærende i undervisningen .

2. Det sociale – at kunne skabe relationer og omgås andre, både børn og voksne.

3. Det egenansvarlige – at kunne have styr på sig selv, sin tid og sine ting.

4. Det samarbejdende – at kunne arbejde og samarbejde under forskellige former.

Disse fire perspektiver danner basis for lærernes og pædagogernes arbejde med børnene og for samarbejde og kommunikation med forældrene omkring børnenes udvikling.

Dannelsesperspektiverne er centrale i planlægningen af undervisningen. Læs mere her