Undervisning

Et bredt og helhedsorienteret undervisningstilbud

I henhold til loven om De frie grundskoler skal skolens undervisning ”stå mål med” folkeskolens undervisning.

Vores ambition er, med udgangspunkt i vores værdigrundlag og en levende pædagogisk debat på skolen, at give et alternativ som er anderledes – og i forhold til vores værdier – bedre, end blot at ”stå mål med” folkeskolen. Skolens fokus ligger i et bredt og helhedsorienteret undervisningstilbud hvor også andre fag end de klassisk boglige fag er vigtige. Da vi selv definerer vores fagrække, samt antallet af lektioner i de enkelte fag, har vi valgt, at  de musisk-/kreative fag, som teater, musik, billedkunst og madlavning, sammen med de boglige fag, skal indtage fremtrædende positioner på skolen.

Vi er overbeviste om, at en boglig og en musisk/kreativ tilgang til undervisningen ikke udelukker, men fremmer hinanden.

Skolens elever lærer naturligvis de boglige skolefærdigheder som at læse, skrive, regne, lave fysik, tale tysk m.v på et niveau der som minimum ”står mål med ” folkeskolen. Den del er lige så vigtig for os, som den er det for de fleste andre skoler i landet!

Men vores tilgang og metoder til at lære den boglige del, er ofte kraftigt inspireret af skolens musiske og kreative faglighed, og eleverne får derfor også åbnet op for en kreativ verden som ligger ved siden af den boglige viden. Den åbning er med til at berige deres liv og til at øve deres evne til at byde konstruktivt, kreativt og innovativt ind på løsningen af problemer og arbejdsopgaver både i skolen og i deres senere arbejdsliv. Læs mere om skolens faglighed og tilgang til undervisning under ”Skolens visioner”.

Læs mere om vores undervisning:

Uge- og temaskema

Herunder kan du downloade ugeskema og temaskema i PDF ved at klikke på billederne

Læs mere

Undervisning i indskolingen

Undervisningen i musisk/kreativt, starter helhedsorienteret og integreret i fagene i 0 klasse.

Læs mere

Undervisningsplaner

Undervisningsplanerne beskriver skolens indsatser og aktiviteter i arbejdet med folkeskolens kompetencemål og skolens egne mål for fagene. 

Vores ambition er, at skolens værdier afspejles tydeligt helt ud i den daglige undervisning.

Læs mere

Undervisning på mellemtrinnet

Tematimer, indbefatter historie, geografi og naturgag – der undervises sammenhængende for at sikre fordybelse

Læs mere

Undervisning i udskolingen

I overbygningen bliver eleverne dygtigere til de traditionelle skolefag, det afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i 9 kl.

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder

Læs mere

Andre undervisningsaktiviteter

Læseindsats, særlige uger med billedtema, musical og sommerfest er en del af andre undervisningsaktiviteter

Læs mere

IT i undervisningen

Den lille Skoles idealer om undervisning og udvikling tager udgangspunkt i en kreativ tilgang

Læs mere

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK