Lejrskoler

Lejrskoler hvert år på Den Lille Skole

Lejrskolerne er en vigtig del af skolens samlede pædagogiske tilbud og de prioriteres højt på Den lille Skole.

Vi oplever at lejrskolerne har stor værdi for vores elever. Det er noget de ser frem til og glæder sig til hvert år, og det er noget de husker i lang tid bagefter – ofte i mange år efter de er gået ud af skolen.
Samtidig giver lejrskolernes anderledes rammer, hvor alle er væk hjemmefra, nogle helt unikke muligheder for at arbejde med både elevernes personlige og faglige udvikling.

Vi har derfor besluttet, at alle skolens elever skal opleve at komme på lejrskole hvert år.

I de alleryngste klasser foregår lejrskolen på selve skolen med en enkelt overnatning, men allerede fra 2.kl tager vi væk fra skolen og overnatter flere nætter.

De primære udgifter til lejrskolerne er indeholdt i skolepengene, dog undtaget udlandsturen i 9. klasse, hvor der kan være en begrænset egenbetaling.

Lejrskolerne tager, som alle øvrige aktiviteter, udgangspunkt i skolens dannelsesperspektiver: 

 • Det faglige – at være aktivt lærende i undervisningen
 • Det sociale – at skabe relationer og omgås andre, både børn og voksne
 • Det egetansvarlige – at tage vare på sig selv, sin tid og sine ting
 • Det samarbejdende – at arbejde og samarbejde under forskellige former

Overordnet har vi følgende målsætninger for vores lejrskoler:

 • Lejrskolerne skal afspejle både en social og en faglig progression fra 0.kl til 9.kl.
 • Lejrskolerne skal kunne ses som et sammenhængende forløb igennem elevernes skoletid.
 • Lejrskolerne skal være i en ramme af ”faste” forløb med hensyn til steder og hvem der er afsted sammen (forbehold for 9.kl udlandstur).

Vi har besluttet at arbejde med ”Kultur” som samlet overskrift for alle lejrskoler, med følgende progression:

 • Mødet med egen nære kultur/natur (0.kl-3.kl)
 • Mødet med andre kulturer i Danmark (4.kl-8.kl)
 • Mødet med andre kulturer i udlandet (9.kl)

På lejrskolerne er der blandt andet mulighed for:

 • At arbejde socialt med børnene og deres relationer til hinanden og til lærererne/pædagogerne omkring dem. Et vigtigt element på de fælles lejrskoler, som nogle klassetrin tager på, er at arbejde med relationerne på tværs af klassetrin.
 • At arbejde med faglige elementer fra omverdenen ved at komme ud i den. Det kan være naturfaglige, historiske, geografiske eller samfundsfaglige elementer, der indgår i planen for de pågældende klasser. Netop lejrskolerne giver mulighed for et anderledes oplevelseselement i undervisningen.
 • At arbejde med at selvstændiggøre børnene og gøre dem selvhjulpne i højere grad, f.eks. i.f.t. hjemvé, check på eget tøj og tandbørstning, deltagelse i madlavning/rengøring, være langt væk hjemmefra, tage ansvar for fællesskabet m.m. Eleverne deltager derfor på lejrskolen selvom de har hjemvé (vi skal nok hjælpe dem igennem).

Forældrenes forberedelse:

Forældrene på alle klassetrin bliver grundigt orienteret omkring lejrskolen i god tid inden eleverne skal afsted, herunder også omkring hvilke forventninger der er til forældrene om fx.

 • Grej og tøj som børnene får brug for på turene.
 • Aftaler om slik, lommepenge, mobiltelefoner, postkort m.m.
 • Opbakning til børnenes fulde deltagelse
 • Evt. praktisk hjælp
 • Evt. i god tid at lave helt særlige aftaler omkring særlige problemstillinger for det enkelte barn (Medicin, udfordringer vedr. hjemvè osv.).
Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK