Undervisning på mellemtrinnet

Grundskolen, 1. – 6. kl. Her arbejder vi i forløb, såvel i de enkelte klasser, som på tværs af årgange. Vi inddrager elementer fra skolens særlige faglighed (jf. Skolens visioner) i alle fag.

Dansk Udover almindelig undervisning med læsning, skrivning, samtale, diskussion, lægges der fx også vægt på drama – alle klasser på skolen laver et teaterstykke eller en musical hvert år.

Matematik Udover den almindelige undervisning med at regne, tegne, måle og veje, lægges der også vægt på at anvende matematikken i praktiske undervisningsforløb til at bygge, lave modeller mv..

Tematimer Hvor en del af ”de mindre fag” (historie, geografi, naturfag mv.) er lagt ind i sammenhængende bånd for at sikre mulighed for fordybelse, i stedet for at sprede det enkelte fag ud over hele skoleåret. I tematimerne er der ligeledes forløb hvor skolens særlige faglighed får god plads til fx musik -og teaterforløb. Det er også i tematimerne, at alle klasser fra 1-5 klassetrin hvert år har et intensivt læsekursus sammen med deres dansklærer og skolens læsevejleder.

Det musisk-/kreative Er integreret i alle skolens fag (jf ”Skolens visioner”), men fagene har naturligvis også sine selvstændige forløb.Der lægges vægt på det skabende – både kunstnerisk og håndværksmæssigt – indenfor fagene billedkunst, musik, madlavning, drama og keramik.

4. – 6. klasse: Undervisningen ligger som faste valgfagstimer – ”p-fag” – på tværs af klasserne. Der ud over er der 2 årlige temaperioder á hver 2 ugers varighed; et billedtema i efteråret og et teatertema i foråret, hvor hele skolen på tværs af klasser arbejder hen imod en fælles fremvisning ved skolens sommerfest.

Musik ligger som noget særligt, i et koncentreret 6 ugers forløb i den enkelte klasse. Musik indgår selvfølgelig også i vores ugentlige mandagsmorgensang, hvor hele grundskolen mødes og synger sange fra skolens sangbog.

Engelsk

3. – 6. klasse: Udover den almindelige sprogundervisning med at lytte, tale, skrive og læse lægges der også vægt på at anvende sproget i et dramaforløb i 6.klasse.

Idræt og svømning

4.-6.- kl Idrætsfaget eksisterer som selvstændigt fag. I 4 klasse undervises der desuden i svømning.

P-fag Eleverne fra 4. – 6.kl. har valgfag, – såkaldte ”p-fag”, der foregår 3 timer hver fredag i ca. 10 uger. Eleverne kan 3 gange om året ønske sig ind på de forskellige P-fag, som er ”Drama”, Madlavning”, ”Musik”, ”X-tra idræt” mv.

Hvert p-fagsforløb afsluttes med en fremvisning, koncert eller udstilling.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK