Optagelsesprocedure

Vi ønsker at Den lille Skoles elevsammensætning skal være mangfoldig og vi anser forskellighed som en styrke.

 Når vi optager elever på skolen sker det ud fra følgende kriterier:

 • Placering på ventelisten (tidspunkt for ansøgning).
 • Lige fordeling imellem kønnene i klasserne.
 • Søskende- og personaleprioritering.
 • En kvalitativ vurdering af det enkelte barn i forhold til den konkrete klasse. Vi optager til ”klasser i balance” – forskellighed er en styrke, men der skal være balance for at alle kan gro.

Uddybning:

Placering på ventelisten:

Alle ansøgere placeres på ventelisten i forhold til den dato de har ansøgt. Det gælder dog ikke for søskendebørn og personalebørn jf. særskilt punkt.

Lige fordeling imellem kønnene i klasserne:

Vi ønsker en lige fordeling af kønnene i klasserne. Det går dog ikke altid op, og der kan derfor forekomme klasser hvor der er lidt flere af det ene køn.

Søskende- og personaleprioritering:

Søskendebørn og personalebørn prioriteres først på ventelisterne.

En kvalitativ vurdering:

Børn og klasser er forskellige. Den lille Skole er en almindelig skole hvor der går mange forskellige børn; og som på de fleste andre skoler, kan man hos os møde børn med udfordringer i den ene eller den anden retning. Det at møde børn i sin hverdag, som er anderledes end en selv, er en styrke for det enkelte barn og det giver gode kompetencer til at begå sig i en mangfoldig verden. For at blive en styrke for både det udfordrede barn og for det klassefællesskab det er en del af, er det dog en forudsætning, at klassen og eleverne kan rumme hinanden. Hvis der er for mange børn med særlige udfordringer i en klasse, tipper balancen i en skæv retning, og så gror hverken de udfordrede elever, eller dem som ikke er særligt udfordrede.

Når vi optager børn, optager vi derfor til ”klasser i balance”, og vi foretager en kvalitativ vurdering af den enkelte ansøger i forhold til klassens aktuelle trivsel. Den kvalitative vurdering består primært af ansøgningen og optagelsessamtalen, men efter aftale med forældrene, kan vi også indhente udtalelser fra børnehave, tidligere skole m.v.

Optagelsesprocedure:

Vi ønsker med en grundig optagelsesprocedure at sikre, at klasserne er i balance og at det er det rigtige valg for det enkelte barn som søger ind. Børn skal have så få – og helst ingen – skoleskift som muligt. Skolens bestyrelse ønsker med denne procedure ligeledes at sikre, at skolevalget er udtryk for velgennemtænkte overvejelser, og at ansøgerne kender til skolens forventninger til forældrene.

Proceduren er som følger:

 1. Søg information
  Forud for ansøgningen forudsætter vi, at interesserede forældre sætter dig grundigt ind i skolens grundlag og pædagogik. Det kan man fx gøre ved at besøge hjemmesiden, tale med bekendte som har børn på skolen, eller få en rundvisning på skolen og læse den folder man får udleveret
 2. Udfyld ansøgning
  Hvis man ønsker sit barn optaget på skolen skal man udfylde det elektroniske ansøgningsskema, som findes på skolens hjemmeside. Indholdet af ansøgningsskemaet er et vigtigt grundlag for det videre forløb. Brug derfor god tid på det.
  Hvis ikke der er plads i klassen med det samme, bliver dit barn noteret på ventelisten. Det koster 200 kr i engangsgebyr at stå på ventelisten.
 3. Optagelsessamtale
  Hvis der er plads i den klasse man søger til, vil man blive inviteret til en optagelsessamtale på skolen.
  Til optagelsessamtalen deltager altid en af klasselærerne for den relevante klasse samt skolens leder. Ind imellem deltager der også andre fra klassens team – fx en pædagog.
  Optagelsessamtalens formål er at afklare de gensidige forventninger, for at sikre overensstemmelse imellem barnet/forældrene på den ene side og skolens værdier samt klassens sammensætning på den anden side. Vi lægger derfor vægt på, at optagelsessamtalen foregår som en åben dialog, hvor skolen fortæller omkring klassens dynamik og forældrene fortæller omkring barnets forudsætninger – både styrker og eventuelle udfordringer.

Specielt for ansøgere til kommende børnehaveklasse:

Optagelsessamtalerne til kommende børnehaveklasse begynder to år før den forventede skolestart. Børnene deltager ikke på samtalerne.
De børn fra ventelisten, som vi ikke i første omgang kan tilbyde en plads, bevarer deres plads på ventelisten og bliver kontaktet når der evt. senere bliver plads i klassen.
Alle interesserede forældre inviteres til det årlige informationsmøde i september omkring børnehaveklassen og skolestart.
Man er også velkommen til skolens sommerfestarrangement, der annonceres på hjemmesiden.

Specielt for ansøgere til eksisterende klasser:

Optagelsessamtalerne afholdes løbende når der er plads i en klasse.
Som udgangspunkt deltager børnene i samtalen.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK