Skoleforløbet

Skoleforløbet på Den lille Skole kan illustreres på følgende vis: Der er 3 forskellige trin, som eleverne vil opleve. Indskoling (Forskole), Mellemtrin (4 til 6 klasse) og udskolingen (7-9 klasse)

Skoleforløb Den  lille skole

Forskole til og med 3 klasse

1. Eleven skifter fra børnehavebarn til skolebarn.
Hele elevens hverdag, inklusiv SFO, foregår i Den Lille Skoles trygge rammer.

Der er tilknyttet et fast team af lærere og pædagoger, som er ”tæt” omkring hver klasse.

Teamet består som udgangspunkt af børnehaveklasselederen og en sfo-pædagog i børnehaveklassen
….og af dansk og matematiklæreren (hvoraf en er klasselærer) samt en kontaktpædagog fra sfo`en i 1-3 klasse.

Der er meget tæt voksenkontakt, og forældrene kan ved afhentningen få en ”sludder” med kontaktpædagogen omkring barnets dag.

4 klasse til og med 6 klasse

2. Eleven skifter fra indskolingen til mellemtrinnet

Teamet omkring klassen ændrer sig, således at sfo-pædagogen glider ud, og i stedet kommer der flere lærere ind, da fagrækken udvides.

Der er stadig mulighed for tæt voksenkontakt – men eleverne orienterer sig i stigende grad imod deres kammerater.

Sfo stopper på Den Lille Skole, og eleverne vælger sammen med deres forældre hvilken af de lokale fritidsklubber de vil gå i.

Det betyder, at den del af elevens hverdag som foregår efter skoletid, er udenfor Den Lille Skoles rammer – vi ser dem ikke så meget som i indskolingen.

Rammerne for dialogen imellem skolen og forældrene ændrer sig, idet der ikke er samme mulighed for en daglig ”sludder” ved afhentning.

7 klasse til og med 9 klasse

3. Eleverne skifter fra mellemtrinnet til udskolingen

Der skiftes igen ud i underviserteamet omkring klassen, da nye fag kommer til..

Eleven skifter miljø fra indskolingens og mellemtrinnets ”børnemiljø” til udskolingens ”ungdomsmiljø”. Skiftet sker også fysisk idet klassen rykker over i udskolingsafdelingen.

Eleverne orienterer sig primært imod deres kammerater – og der er ikke længere et fritidsklubtilbud efter skoletid.

Hverdagen præges af mere medbestemmelse. Fagrækken udvides og eleverne vælger linje.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK