Forældrearbejdsdage

Vedligeholdelsesdage

To gange om året – i april og september – er der vedligeholdelsesdage eller ”forældrearbejdsdage” på skolen.

Dagene foregår altid en lørdag i tidsrummet kl.09.00-13.00, og som udgangspunkt forventer vi, at alle forældre møder op.

På vedligeholdelsesdagene giver forældrene skolen en hånd med det praktiske vedligeholdelsesarbejde.

Det kunne være at male et hegn, at beskære træer, at bygge et legehus, at lægge fliser, at vende faldsand, at reparere småting og ordne en masse andre små og store opgaver, som opstår hen ad vejen.

Det er skolens Vedligeholdelsesudvalg som planlægger dagen, og som sammen med pedellerne står for den overordnede styring og koordinering af opgaver og materialer.

De øvrige forældres opgave er helt simpelt, at møde op med god energi og give den en skalle sammen med alle de andre forældre.

Forældrenes deltagelse i vedligeholdelsesdagene er en lille investering i skolens fysiske rammer, men de opgaver der løses på dagene er ofte vitale for skolen.

Og så er dagene i lige så høj grad en investering i det fællesskab, som det at være forældre på Den lille Skole også er. ”Man taler bare sammen på en anden måde med en hammer i hånden……” som en forælder engang sagde.

Vedligeholdelsesdagene er aktive – og hyggelige – dage, og der er altid fælles frokost, som forældrene i en af klasserne har ansvaret for at lave.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK