Tidligere bondegård og optagelses- og iagttagelseshjem

Gammelmosevej 228,hvor grundskolen ligger i dag, er bebygget med hovedbygningen og udlænger fra en af de oprindelige bondegårde i Gladsaxe, ”Stengården”.

”Stengården”s hovedbygning stammer primært fra 1850, men en del af den er endnu ældre. Gårdens jorder blev udstykket i 1921 og 1923 i forbindelse med, at Gammelmosevej blev
anlagt.

Fra 1923 til 1955 blev hovedbygningen og de to udlænger anvendt til optagelses- og iagttagelseshjem for unge lovovertrædere, som på denne måde undgik egentlig fængelsstraf.

Hjemmet var beregnet til at huse 15 drenge i alderen 16 til 20 år og bygningsanlægget blev derfor udvidet, så det nuværende lukkede gårdanlæg med port imod Gammelmosevej blev dannet.

Ramme om landets første lilleskole

I 1955 blev ejendommen overtaget af den selvejende institution Skolekredsen af 1949 og blev ramme om landets første lilleskole, ”Den lille Skole”, da denne flyttede ud fra Østerbro hvor den var startet op 5 år tidligere.

Efterfølgende er der foretaget tilbygninger til den oprindelige hovedbygning for at imødekomme skolens lokalebehov.
Tilbygningerne har medført, at hovedbygningens oprindelige udformning nu bedst kan opleves set fra skolens legeplads imod Tjele Allè.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK