Ansøgningsformular

Vi er glade for din interesse i at opskrive dit barn til Den Lille Skole. Når vi optager elever på skolen sker det ud fra følgende kriterier:

 • Placering på ventelisten (tidspunkt for ansøgning).
 • Lige fordeling imellem kønnene i klasserne.
 • Søskende- og personaleprioritering.
 • En kvalitativ vurdering af det enkelte barn i forhold til den konkrete klasse. Vi optager til ”klasser i balance” – forskellighed er en styrke, men der skal være balance for at alle kan gro.

For at søge om optagelse på Den Lille Skole, skal nedenstående formular udfyldes, og indskrivningsgebyr på 200 kr.- betales. Opskrivningen er først gyldig efter indbetalingen og modtaget information.

Klik her og betal med MobilePay nr: 271699 (angiv venligst dit barns navn)

  Barn

  Navn*:

  Ønsket skolestart*:

  Klasse*:

  Fødselsdato*:

  Adresse*:

  Postnummer*:

  By*:

  Kommune*:

  Forældre 1

  Navn*:

  Stilling:

  Adresse*:

  Postnummer*:

  By*:

  Tlf., dag*:

  Mobil:

  Email*:

  Er indehaver af forældremyndighed*?

  Forældre 2

  Navn*:

  Stilling:

  Adresse*:

  Postnummer*:

  By*:

  Tlf., dag*:

  Mobil:

  Email*:

  Er indehaver af forældremyndighed*?

  Nuværende børnehave/skole

  Navn

  Adresse:

  Postnummer:

  By:

  Beskrivelse

  Hvorfor er Den Lille Skole rigtig til dit barn ?
  - Skriv lidt om hvorfor det præcis er Den Lille Skole,
  du ønsker dit barn optaget på*:

  - Giv en kort beskrivelse af dit barn:
  - Hvilken stærke, mindre stærke sider har det ?
  - Giv en kort beskrivelse af dit barn i sociale sammenhænge:
  (Skal ikke udfyldes for børn under 3 år.)

  - Har dit barn nogen særlige interesser, og går det evt. til noget i sin fritid?
  (Skal ikke udfyldes for børn under 3 år.)

  Er der specielle helbredsmæssige forhold?

  Har der været involveret psykolog, støttepædagog eller andre i barnets hidtidige institutions-/skoleliv:

  Har barnet søskende på skolen?

  Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
  Made by Hjemmesider.dK