Andre undervisningsaktiviteter

Læseindsats

Læseindsatsen prioriteres højt som selvstændigt område. Ud over den generelle læseindlæring i dansk, har alle klasser fra 1-5 klasse et årligt læsekursus af omkring 6 ugers varighed, hvor såvel klassens dansklærer som en af skolens læsevejledere er med. I løbet af læsekurset testes børnenes læse- og stavefærdigheder. Læsevejlederen og klassens lærere har en tæt løbende dialog, og der er desuden, i alle klasser fra 1-5 klasse, en årlig gennemgang af børnenes faglige færdigheder, hvor læsevejleder, lærere og ledelse deltager. Således sikrer vi, at alle er med, og at vi får ”øje” på det hvis enkelte elever ikke er det – således kan vi også beslutte de undervisnings- og eventuelle støttetiltag som kan være nødvendige for den enkelte elev.
I overbygningen (7.kl.-9.kl.) har vi 4 årlige læsedage, hvor der er fokus på overordnede læsetekniske strategier.
På hele skolen ligger der faste læsebånd hver morgen fra kl. 08.30-08.50 (undtaget de dage hvor der er morgensang). Her arbejder alle elever med samme læsestrategi, som tilpasses det enkelte klassetrin. Faglig læsning indgår helt naturligt, da det er faglæreren i det fag klassen har fra kl.08.50, som varetager morgenen læsebånd.
Læsebåndene koordineres af skolens læsevejleder.

Se i øvrigt afsnit om Støtteundervisning

Særlige uger: 

Billedtema/musical og sommerfest. Hvert år har vi 2 fællestemaer som omfatter hele skolen (næsten – 9 klasse har prøver i sommerfestperioden).
I de perioder arbejder alle børn og voksne på skolen på tværs med det samme fagområde og hen imod det samme mål.
I de kreative processer handler det om at have plads til fordybelse og ro omkring det at skabe noget – selv og i fællesskab. Teater- og musicalforløbene er i øvrigt væsentlige elementer i at øve sig i at udtrykke sig selv og i at turde stå frem foran andre.
Ud over de faglige kvalifikationer man styrker i forhold til billedkunst, musik og drama, har vi i de særlige uger også fokus på:

  • Sammenhold: Ved at være sammen med andre børn og voksne og opleve et positivt fællesskab – på hele skolen.
  • Hjælpsomhed: Ved at man hjælper hinanden på holdene og oplever værdien af den gensidige hjælp.
  • Samarbejde: Ved at man får erfaringer for, og oplever en samarbejdsproces som ender ud i et godt fælles produkt.
  • Omtanke: Ved at opleve et samarbejde og et samvær hvor ens egen adfærd, humør og engagement har betydning for andre.

De særlige uger er placeret med 2 uger i slutningen af november hvor grundskolen (0-6 kl) laver billedtema og udskolingen (7-9 kl) laver musical. Temaet munder ud i en fælles fernisering og musicalfremvisning for alle skolens forældre.
Sommerfestugerne er placeret i juni, kulminerende med skolens store traditionelle sommerfest.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK