.st0{opacity:1.000000e-02;fill:#A24116;} .st2{fill:#ffffff;} .st3{opacity:0;fill:#A24116;} .st4{fill:#00355C;} .st5{fill:#E74E0F;}

Skolens værdier

Værdierne udgør grundfjeldet for skolen, og igennem en forståelse for værdierne får man et godt indblik i hvilken skole Den lille Skole er. Afsnittet om Den lille Skoles værdier er […]

Læs mere

Årsplaner

På Den lille Skole skal der udarbejdes årsplaner for alle aktiviteter med eleverne. Årsplanerne er klar senest d.1 september i skoleåret, hvor de offentliggøres på Forældreintra. I alle årsplaner adresseres […]

Læs mere

Dannelsesperspektiver

Skolens 4 dannelsesperspektiver Dannelsesperspektiver – perspektiver på dannelse. På Den lille Skole bruger vi begrebet ”dannelsesperspektiver” om den måde vi ser og anskuer arbejdet med eleverne. For os handler det, […]

Læs mere

Visioner

Vi stolte af vores historie og vores identitet, som en banebrydende skole indenfor lilleskoleverdenen. Se vores 7 visioner her

Læs mere

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK