Undervisning i indskolingen

Grundskolen, 1. – 6. kl. Her arbejder vi i forløb, såvel i de enkelte klasser, som på tværs af årgange. Vi inddrager elementer fra skolens særlige faglighed (jf. Skolens visioner) i alle fag.

Dansk Udover almindelig undervisning med læsning, skrivning, samtale, diskussion, lægges der fx også vægt på drama – alle klasser på skolen laver et teaterstykke eller en musical hvert år.

Matematik Udover den almindelige undervisning med at regne, tegne, måle og veje, lægges der også vægt på at anvende matematikken i praktiske undervisningsforløb til at bygge, lave modeller mv..

Tematimer Hvor en del af ”de mindre fag” (historie, geografi, naturfag mv.) er lagt ind i sammenhængende bånd for at sikre mulighed for fordybelse, i stedet for at sprede det enkelte fag ud over hele skoleåret. I tematimerne er der ligeledes forløb hvor skolens særlige faglighed får god plads til fx musik -og teaterforløb. Det er også i tematimerne, at alle klasser fra 1-5 klassetrin hvert år har et intensivt læsekursus sammen med deres dansklærer og skolens læsevejleder.

Det musisk-/kreative Er integreret i alle skolens fag (jf ”Skolens visioner”), men fagene har naturligvis også sine selvstændige forløb.Der lægges vægt på det skabende – både kunstnerisk og håndværksmæssigt – indenfor fagene billedkunst, musik, madlavning, drama og keramik.

Fra 0., – 3. klasse:

Undervisningen i musisk/kreativt, starter helhedsorienteret og integreret i fagene i 0 klasse.

1.-3. Kl : Eleverne har lektioner i rytmik og musik og i 3 kl. har de også faget ”billedkunst”.

Musik ligger som noget særligt, i et koncentreret 6 ugers forløb i den enkelte klasse. Musik indgår selvfølgelig også i de tre ugentlige omgange morgensang, hvor klasserne mødes og synger sange fra skolens sangbog.

Engelsk

Eleverne møder engelsk i 3. klasse: Der lægges vægt på at skrive, læse og anvende sproget, og faget introduceres blandt andet via værksteder. Engelsk i 3.kl. læses med ugentlige lektioner samt med et helt temaforløb i slutningen af skoleåret.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK