Forældresamarbejde

Det tætte og forpligtende forældresamarbejde på Den lille Skole er en af de afgørende forudsætninger for at børnene trives og udvikler sig.

Det betyder at der er lidt flere møder og arrangementer end på andre skoler. Hvert år i sommerferien udgiver skolen en skolekalender med årets møder og arrangementer som hjælp til planlægningen. Se også vores vision 4

Forældremøder

Det er en klar forventning, at forældrene møder op til alle forældremøder, børnerunder m.m. i de enkelte klasser. Det er her den tætte kontakt og dialog forældrene imellem og med lærere og pædagoger om børnenes skoleliv i høj grad er.

Fremvisninger

Som en naturlig afslutning på flere undervisningsforløb i løbet af året, spiller børnene teater og koncerter eller afholder fernisering for forældre m.fl.

Bestyrelsen

På generalforsamlingen vælger forældrekredsen – dvs. forældrene – skolens bestyrelse, der er skolens øverste ledelse og dermed ansvarlig overfor undervisningsministeriet for skolens drift.
Bestyrelsens arbejde kan være mangeartet, men består udover budgetlægning bl.a. af at diskutere og fastlægge de overordnede rammer for skolen. Det kan være i form af f.eks politikker for f.eks. ny løn eller arbejdsmiljø, det kan være indsatsomraåder, f.eks. ny legeplads, eller det kan være et arbejde med at afklare skolens værdier.

Arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter hvert år nogle arbejdsgrupper, der skal organisere dele af det praktiske forældre arbejde. Fx. er der en arbejdsgruppe, der organiserer arbejdet på skolens 2 årlige forældrearbejdsdage og en arbejdsgruppe (fra 7.k), der organiserer skolens årlige sommerfest.

Forældrenes praktiske arbejde

Det forventes at forældrene møder op på skolen i forbindelse med de 2 fastlagte arbejdslørdage i løbet af skoleåret, hvor mindre vedligeholdelsesopgaver klares – og fællesskabet vedligeholdes.

Planlægningsdage

Herudover har forældrene i de enkelte klasser fra bh.klassen til og med 6. klasse til opgave at undervise og passe børnene på de 2 – 3 årlige planlægningsdage, hvor hele personalegruppen mødes til fælles planlægning og skoleudvikling.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK