Formål  
 Lejrskolerne er en vigtig del af skolens samlede pædagogiske tilbud som prioriteres højt. De primære udgifter til lejrskolerne er indeholdt i skolepengene, dog undtaget udlandsturen i 9. klasse, hvor der må forventes egenbetaling.

Lejrskolerne tager, som den øvrige undervisning, udgangspunkt i skolens dannelsesperspektiver:

 • Det faglige – det at kunne være aktivt lærende i undervisningen.
 • Det sociale – det at kunne skabe relationer og omgår andre, både børn og voksne.
 • Det egetansvarlige – det at kunne have styr på sig selv, sin tid og sine ting.
 • Det samarbejdende – det at kunne arbejde og samarbejde under forskellige former.

Hvem tager på lejrskoler?

Alle skolens elever tager på lejrskole hvert år:

 • 0.kl. og 1.kl overnatter på skolen.
 • 2.kl og 3.kl tager på en delvist fælles lejrskole i skolens nærområde (fx ved Bastrup Sø)
 • 4.kl og 5.kl tager på en uges fælles lejrskoletur i Tunnerup på Falster.
 • 6.kl tager en uge til Samsø.
 • 7. kl tager en uge på lejrskole til Bornholm i sensommeren.
 • 8.kl tager en uge til Sønderjylland.
 •   9. klasse tager en uge til udlandet.
 •   7,8 og 9. klasse deltager hvert år i Lilleskolernes musikfestival i 3 dage.

På lejrskolerne er der blandt andet mulighed for:

 •   At arbejde socialt med børnene og deres relationer til hinanden og lærerne/pædagogerne omkring dem. Et vigtigt element på de fælles ture er, at arbejde med relationerne på tværs af klassetrin.
 •   At arbejde med faglige elementer fra omverden ved at komme ud i den. Det kan være naturfaglige, historiske, geografiske eller samfundsfaglige elementer, der indgår i planen for de pågældende klasser. Netop lejrskolerne giver mulighed for et anderledes oplevelseselement i undervisningen. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med de forskellige lokale kulturer som findes rundt omkring  i Danmark – og i udlandet.
 •   At arbejde med at selvstændiggøre børnene og gøre dem selvhjulpne i højere grad, f.eks. i.f.t. hjemvé, check på eget tøj og tandbørstning, deltagelse i madlavning/rengøring, være langt væk hjemmefra, tage ansvar for fællesskabet m.m. Eleverne deltager derfor på lejrskolen selvom de har hjemvé (vi skal nok hjælpe dem igennem).

Forældrenes forberedelse:

Forældrene på alle klassetrin bliver grundigt orienteret omkring lejrskolen i god tid inden eleverne skal afsted, herunder også omkring hvilke forventninger der er til forældrene om fx.

 • Grej og tøj som børnene får brug for på turene.
 • Aftaler om slik, lommepenge, mobiltelefoner, postkort m.m.
 • Opbakning til børnenes fulde deltagelse
 • Evt. praktisk hjælp
 • Evt. i god tid at lave helt særlige aftaler omkring særlige problemstillinger for det enkelte barn (Medicin, udfordringer vedr. hjemvè osv.).

Læs yderligere om lejrskolerne her