Minibrugerundersøgelse

”DLS er et sted hvor alle passer på hinanden – og derfor er der også en der passer på mig”
Elev i 0 klasse

“….han har lært at stå ved sine meninger, være lyttende og reflektere overfor det der foregår omkring ham”.
Mor til afgangselev

Læs mere om hvad forældre og elever synes om at gå på Den lille Skole her….

Informationsaften

”Her på skolen har vi også et rigtig tæt fællesskab, der er aktiviteter og arrangementer tværs over båndet, som virkelig styrker fællesskabet imellem de små og de store”

Hør Caroline, Lea, Liva og Kamille fra 7.kl sidste skoleår fortælle om skolen på infoaften i september 2019

Hør Albert og Salomon fra 8.kl og Rosa og Mathilde fra 9.kl fortælle om skolen på informationsaftenen d.04 oktober 2017. 

Ansøgning og optagelse

For at få dit barn ind på skolen skal du lave en skriftlig ansøgning. Hvis der er plads bliver du inviteret til en optagelsessamtale på skolen. Læs mere…

Tilskud til skolepengene

Der er mulighed for at søge om tilskud til skolepengene. Under fanebladet “Fakta” findes en uddybning, men vores tilskudsmodel kan læses her. Læs mere her

Forældresamarbejdet

Det tætte og forpligtende forældresamarbejde på Den lille Skole er en af forudsætningerne for at børnene trives og udvikler sig. Det betyder at der er flere møder og arrangementer end på andre skoler. Læs mere…

Visioner

På Den lille Skole er vi stolte af vores historie og vores identitet, som en af de banebrydende skoler indenfor lilleskoleverdenen.
Vi har en ambition om fortsat at være med til at sætte høje pædagogiske standarder, og hele tiden være en tryg og god skole, som både er i tråd med tidsånden – og medskaber af den.