Skolens værdier

Grundlæggende værdier

Den lille Skole har børn fra børnehaveklasse til 9.klasse. Den lille Skole – Danmarks første lilleskole – er en selvejende institution underlagt loven om frie grundskoler og som sådan naturligt organiseret i Lilleskolerne under Dansk Friskoleforening, sammen med de andre ca. 60  lilleskoler i Danmark.

Den lille Skole blev startet i 1950 af en kreds af skolefolk, pædagoger og forældre. Det var den kulturradikale, reformpædagogiske tradition fra 30’erne, der fra starten var skolens udgangspunkt.

Den lille Skole skulle være frisindet, barnet skulle behandles som et intelligent væsen, indlæring skulle være kreativ og forbindes med leg. Og skolen skulle være lille – overskuelig for børnene, et sted de kunne føle sig hjemme.

Barndommen er ikke blot en forberedelse til at blive voksen, men en periode i ethvert menneskesliv, som det gælder om at få mest muligt ud af. Barndommen skal ikke bare overståes så man hurtigst muligt kan få en uddannelse og komme i gang med ”det rigtige(voksen-) liv”, det skal leves og gribes hver dag.

Det er disse holdninger der dannede baggrunden for Den lille Skole, og som siden dannede inspiration for en række lignende lilleskoler.

Dette menneskesyn er stadig skolens grundlag, og rundt om det er gennem tiden opbygget en skolekultur, der er præget af sammenhold, tryghed, gensidig respekt og – ikke mindst – lyst til at lære.

Men skolen er også et sted præget af naturlig forandring; der kommer nye børn, forældre og medarbejdere til, og der er nye forventninger fra det omgivende samfund. Derfor vil Den lille Skole altid være i en løbende dialog med dels sig selv, dels med andre skoler, institutioner og organisationer – vi lever ikke på en ø!