Skoleforløbet
Skoleforløbet

Skoleforløbet på Den lille Skole kan illustreres på følgende vis:

Forskole til og med 3 klasse

1. Eleven skifter fra børnehavebarn til skolebarn.
Hele elevens hverdag, inklusiv SFO, foregår i Den Lille Skoles trygge rammer.

Der er tilknyttet et fast team af lærere og pædagoger, som er ”tæt” omkring hver klasse.

Teamet består som udgangspunkt af børnehaveklasselederen og en sfo-pædagog i børnehaveklassen
….og af dansk og matematiklæreren (hvoraf en er klasselærer) samt en kontaktpædagog fra sfo`en i 1-3 klasse.

Der er meget tæt voksenkontakt, og forældrene kan ved afhentningen få en ”sludder” med kontaktpædagogen omkring barnets dag.

4 klasse til og med 6 klasse

2. Eleven skifter fra indskolingen til mellemtrinnet
Teamet omkring klassen ændrer sig, således at sfo-pædagogen glider ud, og i stedet kommer der flere lærere ind, da fagrækken udvides.

Der er stadig mulighed for tæt voksenkontakt – men eleverne orienterer sig i stigende grad imod deres kammerater.

Sfo stopper på Den Lille Skole, og eleverne vælger sammen med deres forældre om de skal fortsætte i en af de lokale fritidsklubber.

Det betyder, at den del af elevens hverdag som foregår efter skoletid, er udenfor Den Lille Skoles rammer – vi ser dem ikke så meget som i indskolingen.

Rammerne for dialogen imellem skolen og forældrene ændrer sig, idet der ikke er samme mulighed for en daglig ”sludder” ved afhentning.

7 klasse til og med 9 klasse

3. Eleverne skifter fra mellemtrinnet til udskolingen
Der skiftes igen ud i underviserteamet omkring klassen da nye fag kommer til..

Eleven skifter miljø fra indskolingens og mellemtrinnets ”børnemiljø” til udskolingens ”ungdomsmiljø”. Skiftet sker også fysisk idet klassen rykker over i udskolingsafdelingen.

Eleverne orienterer sig primært imod deres kammerater – og der er ikke længere et fritidsklubtilbud efter skoletid.

Hverdagen præges af mere medbestemmelse. Fagrækken udvides og eleverne vælger linje.

Og pludselig en dag………..