Undervisningen generelt

I henhold til loven om De frie grundskoler skal skolens undervisning ”stå mål med” folkeskolens undervisning.
Vores ambition er, med udgangspunkt i vores værdigrundlag og en levende pædagogisk debat på skolen, at give et alternativ som er anderledes – og i forhold til vores værdier – bedre, end blot at ”stå mål med” folkeskolen. Skolens fokus ligger i et bredt og helhedsorienteret undervisningstilbud hvor også andre fag end de klassisk ”boglige” er vigtige. Da vi selv definerer vores fagrække, samt antallet af lektioner i de enkelte fag, har vi valgt, at  de musisk-/kreative fag, som teater, musik, billedkunst og madlavning, sammen med de boglige fag, skal indtage fremtrædende positioner på skolen (Vision 3. Skolens faglighed).
Vi er overbeviste om, at en boglig og en musisk/kreativ tilgang til undervisningen ikke udelukker, men fremmer hinanden.
Skolens elever lærer naturligvis de boglige skolefærdigheder som at læse, skrive, regne, lave fysik, tale tysk m.v på et niveau der som minimum ”står mål med ” folkeskolen. Den del er lige så vigtig for os, som den er det for de fleste andre skoler i landet!
Men vores tilgang og metoder til at lære den boglige del, er ofte kraftigt inspireret af skolens musiske og kreative faglighed, og eleverne får derfor også åbnet op for en kreativ verden som ligger ved siden af den boglige viden. Den ”åbning” er med til at berige deres liv og til at øve deres evne til at byde konstruktivt, kreativt og innovativt ind på løsningen af problemer og arbejdsopgaver både i skolen og i deres senere arbejdsliv.Læs mere om skolens faglighed og tilgang til undervisning under ”Skolens visioner”.