Vejledning til bestyrelsesreferater

Hvis du vil se referaterne fra bestyrelsesmøderne skal du have adgang til Den lille Skoles forældreintra.
Når du er kommet ind i den, skal du trykke i venstre side hvor der står Links – den skal du trykke på   – og her kan du vælge Skoleporten. Her er  står i venstre side Bestyrelsen, når du klikker på dokumenter kan du vælge bestyrelsesreferater, generalforsamlingsreferater og vedtægter.