Ansøgningsskema

Barnets Fulde Navn:
Ønsket skolestart:
Klasse:
Barnets fødselsdato:
Adresse:
Postnummer:
By:
Kommune:
Faderens navn:
Stilling:
Fars Adresse:
Postnummer:
By
Tlf., dag:
Mobil:
Faderens e_mail:
Er indehaver af forældremyndighed?
Moderens navn:
Stilling:
Adresse:
Postnummer:
By:
Tlf., dag:
Mobil:
Moders e-mail:
Er indehaver af forldremyndighed?
Barnets evt. nuværende børnehave/skole navn:
Adresse:
Postnummer:
By:
Hvorfor er Den Lille Skole rigtig til dit barn ?
- Skriv lidt om hvorfor det præcis er Den Lille Skole,
du ønsker dit barn optaget på:
Skal ikke udfyldes for børn under 3. år.
- Giv en kort beskrivelse af dit barn:
- Hvilken stærke, mindre stærke sider har det ?
- Giv en kort beskrivelse af dit barn i sociale sammenhænge:
Skal ikke udfyldes for børn under 3 år.
- Har dit barn nogen særlige interesser, og går det evt. til noget i sin fritid ?
Er der specielle helbredsmæssige forhold ?
Har der været involveret psykolog, støttepædagog eller andre i barnets hidtidige institutions-/skoleliv:
Har barnet søskende på skolen ?