”Ondskab” et eksempel på et humanioraforløb på Den lille Skole.

I dansk vil vi belyse ondskaben i litteraturen. Vi vil læse noveller såsom ”intet”, eller ”hvorfor” af Jane Teller. Vi vil læse og se Jan Guillou ”Ondskaben” og måske også se filmen, ”Lad den rette komme ind”. Vi vil snakke og læse om arketypisk ondskab og skurken som heltens modstander; Den rolle der gør skurken så utroligt vigtig, hvad enten vi har at gøre med eventyr, film, skuespil eller andet.

I historie vil vi arbejde med ondskaben i historien. Vi vil belyse nazismen og koncentrationslejrene, slavehandlen over Atlanten, conquistadorernes myrderier i den nye Verden og vi vil se på det menneskesyn der lå bag handlingerne og ugerningerne.

I samfundsfag vil se på kriminallovgivningen, på forbrydelse og straf, og straf og den enkelte borgers retfærdighedssans versus rehabilitering – måske med udgangspunkt i eksempler fra Claus Meyers dokumentarserie ”fængslende mad”.

Vi vil snakke om det ondes tilstedeværelse i naturen og om menneskets evne og vilje til overlevelse – på godt og ondt.

Disse vinkler vil afstedkomme processer på tværs af de respektive klassetrin og der vil dannes arbejdsgrupper på tværs af klasser og køn. Processerne vil udmønte sig i rapporter, foredrag og alternative præsentationsformer. Som en kulmination på forløbet om ondskab, der samtidig skal fungere som inspiration til årets projektopgaver, vil vi bruge onsdagene, der i temaugerne er fuldt afsat til det givne tema (i dette eksempel, ondskab) til at lave fire værksteder der på hver sin måde vil angribe ondskab fra en kreativ tilgang.

Det ene værksted vil fokusere på at skabe lydtapeter eller lydbilleder og herigennem sætte fokus på måden vores auditive sans påvirkes af visse lyde og toner. Vi vil prøve at belyse hvor lidt uhyggelig en gyserfilm er, hvis man fjerner lyden.

Det andet værksted vil lave et sanserum – en sansebane, hvor alle sanser skal udsættes for uhygge, eller ondskab – kælderen skal med andre ord omdannes til en rædselsdungeon!

I det tredje værksted skal der laves et radiohørespil – måske fra Auswitz, hvor elevernes indre foleyartist kommer på arbejde. Her skal der skrives manuskript og sættes lydeffekter på.

I det fjerde og sidste værksted skal der males og fotograferes ondskab. Eleverne skal sætte billeder på deres forestillinger om det onde i kunsten.