Skolens værdier

Grundlæggende værdier

Den lille Skole har børn fra børnehaveklasse til 9.klasse. Den lille Skole – Danmarks (og verdens) første lilleskole – er en selvejende institution underlagt loven om frie grundskoler og som sådan naturligt organiseret i Lilleskolerne sammen med de andre omkring 60 lilleskoler i Danmark.

Den lille Skole blev startet i 1950 af en kreds af skolefolk, pædagoger og forældre. Det var den kulturradikale, reformpædagogiske tradition fra 30’erne, der fra starten var skolens udgangspunkt.

Den lille Skole skulle være frisindet, barnet skulle behandles som et intelligent væsen, indlæring skulle være kreativ og forbindes med leg og den kritiske tænkning skulle have en fremtrædende plads.
Og så skolen skulle være lille – overskuelig for børnene, et sted de kunne føle sig hjemme.

Det er disse holdninger der dannede baggrunden for Den lille Skole, og som siden har dannet inspiration for lilleskolerne i Danmark.

Dette menneskesyn er stadigt skolens grundlag, og rundt om det er gennem tiden opbygget en skolekultur, der er præget af sammenhold, fællesskab, tryghed, gensidig respekt og – ikke mindst – lyst til at lære. Derfor er skolens SFO, ”Klubben”, også en integreret del af skolen.

Men skolen er også et sted præget af naturlig forandring: Der kommer nye børn, forældre og medarbejdere til, og der er nye forventninger fra det omgivende samfund. Derfor vil Den lille Skole altid være i en løbende dialog med dels sig selv, dels med andre skoler, institutioner og organisationer – vi lever ikke på en ø!

Barndommen er ikke blot en forberedelse til at blive voksen, men en periode i ethvert menneskesliv, som det gælder om at få mest muligt ud af. Barndommen skal ikke bare overståes så man hurtigst muligt kan få en uddannelse og komme i gang med ”det rigtige(voksen-) liv”, det skal leves og gribes hver dag.
(Simon, skoleleder 2011-….)