Hvordan kan man ansøge om optagelse på Den lille skole?

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på skolen skal du udfylde en skriftlig ansøgning. Hvis der er plads i den klasse du søger til, vil du blive inviteret til en optagelsessamtale på skolen. Ved optagelsessamtalen er det som regel klasselæreren for den relevante klasse samt skolens leder som deltager.
Optagelsessamtalens formål er at afklare de gensidige forventninger, for at sikre et ”match” imellem barnet/forældrene på den ene side og skolens værdier samt klassens sammensætning på den anden side.
Vi anser forskellighed som en styrke, og vi sorterer derfor ikke på forhånd elever fra.
Optagelsen beror på en kvalitativ vurdering af elevsammensætningen og den sociale balance i klassen på det givne tidspunkt.

Vi ønsker med den grundige optagelsesprocedure at sikre, at klasserne er i balance og at det er det rigtige valg for det enkelte barn som søger ind. Børn skal have så få – og helst ingen – skoleskift som muligt.

Alle interesserede er altid velkommen til at besøge skolen og evt. få en snak og en rundvisning med en af de ansatte. Bare man lige husker at ringe og aftale en tid først.

Skolens bestyrelse ønsker med denne procedure ligeledes at sikre, at skolevalget er udtryk for velgennemtænkte overvejelser, og at ansøgerne kender til skolens forventninger til forældrene.

For ansøgere til kommende børnehaveklasse:

  • Du udfylder den elektroniske ansøgningsskema ved at klikke på æblet og sender det til skolen – husk at skrive, hvilket år optagelsen ønskes!
  • Alle ansøgere kommer på en venteliste, placeret efter den dag ansøgningen er modtaget. Det koster 200 kr. i engangsgebyr at stå på ventelisten.
  • På grund af søskendegaranti og personalegaranti, kommer børn af personale og søskendebørn øverst på ventelisten.
  • I august måned, to år før den ønskede skolestart, begynder optagelsessamtalerne. Ansøgerne  indkaldes til samtale, efter rækkefølgen på ventelisten. Som regel kan man forvente svar om optagelsen dagen efter samtalen.
  • Når klassen er fyldt op tilbydes de øvrige børn på ventelisten at blive stående på listen og blive kontaktet når der evt. senere bliver plads i klassen.
  • Alle interesserede forældre inviteres til det årlige informationsmøde i september om børnehaveklassen og skolestart. Man er også velkommen til skolens sommerfestarrangement, der annonceres her på hjemmesiden.

For ansøgere til eksisterende klasser:

  • Du udfylder det elektroniske ansøgningsskema til skolen – husk at skrive, hvilken måned og år samt klassetrin optagelsen ønskes!
  • Hvis der er plads i den klasse du søger til, bliver du tilbudt en optagelsessamtale. Som regel kan man forvente svar på optagelsen dagen efter samtalen.
  • Hvis der ikke er plads i den klasse du søger til, bliver du tilbudt at komme på en nummereret venteliste. Du vil så blive kontaktet, når der evt. senere bliver plads i klassen.